Veel ondernemers komen vroeg of laat op het punt dat er extra financiële middelen nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn om een bedrijf op te starten, om het bedrijf uit te breiden, of om extra personeel in dienst te nemen. Vroeger ging een ondernemer voor deze financiering naar de bank. Echter, sinds de kredietcrisis is het steeds lastiger geworden om als ondernemer een bancaire lening af te sluiten.  Is het dan helemaal niet meer mogelijk om financiering los te peuteren als ondernemer? Zeker wel! Het aanbod aan alternatieve financieringen groeit met de dag. Elke mogelijkheid kent zijn eigen vereisten, voordelen en nadelen. Zorg dat je goed voorbereid bent als je jouw zoektocht naar alternatieve financiering.  Start met onderstaande 8 tips voor alternatieve financiering die Debiteurenbeurs in samenwerking met mij opstelde.

 

Tip 1: Bepaal vooraf scherp waarvoor je een financiering zoekt

Je kunt financiering zoeken, omdat je wilt investeren in je bedrijf. Maar je kunt ook financiering zoeken, omdat je verwacht een periode krap te zitten. Bijvoorbeeld omdat klanten later betalen. Afhankelijk van de oorzaak van je behoefte aan financiering, past een bepaalde oplossing wel of niet.

 

Tip 2: Korte of lange termijn?

Een vuistregel is dat de looptijd van de financiering ongeveer gelijk moet zijn aan de looptijd van je investering. Wil je investeren in een pand of machine? Of zoek je eigen vermogen om je startende bedrijf aan de gang te krijgen? Dan kun je beter op zoek gaan naar een financiering die langer loopt. Zit je echter gewoon even krap bij kas, dan is het beter om verplichtingen aan te gaan waar je snel weer vanaf kunt.

 

Tip 3: De financiële prognose

Voor veel financieringsaanvragen is een financiële prognose nodig. Vaak laten ondernemers die opmaken door hun accountant. Het voordeel hiervan is dat de balans, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose goed op elkaar aansluiten. Nadeel is echter dat hier nagenoeg nooit een goede onderbouwing, die door de ondernemer wordt gedragen, onder ligt. Wat vervolgens de financiële begroting waardeloos maakt. De Financieringsadviseur geeft de tip om als ondernemer zelf de uitgangspunten van je begroting op te stellen. Laat je helpen door een financieringsadviseur om hier een sluitend financieel plan van te maken. Alleen zo krijg je een financiële prognose die een financier overtuigt en waarmee je je bedrijf ook financieel kunt sturen na financiering.

 

Tip 4: Controleer de betrouwbaarheid van de financier

De financier controleert jou op betrouwbaarheid, maar vergeet niet dat andersom ook te doen! Zoek op wie de mensen achter het bedrijf zijn, zoek op recensies en ervaringen van anderen, probeer te achterhalen wat er gebeurt als je onverhoopt niet in staat bent tijdig terug te betalen. Je gaat een belangrijke relatie aan en je moet weten met wie.

 

Tip 5: Let goed op de zekerheden

Het is verleidelijk om alleen naar het rentepercentage te kijken. Maar minstens zo belangrijk zijn de zekerheden die financiers vragen. Soms kan het bedrijf zelf genoeg onderpand geven, soms vraagt een financier ook een onderpand uit de privé-sfeer, zoals een borgstelling of een hypotheek op je huis. Let daar goed op.

 

Tip 6 Stapelen of niet?

Tegenwoordig lees je weleens over stapelfinancieringen: het combineren van diverse financieringsvormen. Eigenlijk niets nieuws, want vroeger sloot je bij de bank ook een lening, lease en debiteurenfinanciering tegelijk. Wat wel anders is, is dat het nu verschillende partijen zijn die je combineert. Het kan voordelig zijn, omdat je dan een beter passende financiering krijgt, maar bedenk ook dat je direct met verschillende financiers “getrouwd” bent, die allemaal hun eigen reden kunnen hebben om met je in gesprek te gaan.

 

Tip 7: Kijk naar het hele spectrum

Crowdfunding is inmiddels vrij breed bekend, maar er zijn veel meer alternatieve mogelijkheden! Crowdfactoring, inkoopfinanciering, supply chain finance, business angels, voorfinanciering van subsidies, import- exportfinanciering, onafhankelijke leasemaatschappijen enzovoorts. Zorg dus voor een goed overzicht, voordat je keuzes maakt.

 

Tip 8: Vergeet je eigen financieringsbronnen niet

Hoewel het steeds gemakkelijker lijkt te worden om alternatieve financiering voor je onderneming te krijgen, moet je niet vergeten dat er vrijwel altijd een tegenprestatie wordt gevraagd. Vergeet daarom ook zeker je eigen mogelijkheden niet. Ook je eigen onderneming of jijzelf in privé kan een financieringsbron zijn. Ben je bijvoorbeeld in staat de marges binnen je bedrijf te verhogen of kosten te schrappen? Grote kans dat je daarmee in staat bent een flink deel van je behoefte in te vullen, zonder dat hiervoor externe financiers gezocht hoeven te worden.

Behoefte aan meer tips bij alternatieve financiering? Bekijk dan hier het originele artikel van Debiteurenbeurs waaraan ik mijn steentje bijdroeg.