crowdfunding, financieren, bedrijfsfinanciering

 

In het weekend ben ik eens gaan zitten om het boek ‘Het grote crowdfunding boek, de weg naar jouw crowd’ van Simon Douw & Gijsbert Koren te lezen. Het hoofdstuk over de toekomst van crowdfunding is mij het meest bijgebleven. Douw & Koren schetsen hierin drie toekomstscenario’s voor crowdfunding.

Loterij met alleen verliezers

Omvallende crowdfundingplatforms, niet renderende investeringen en fraude tasten het imago van crowdfunding aan. Sceptici ontmaskeren crowdfunding als een loterij met alleen verliezers.

Oude wijn in nieuwe zakken

Met het breed geaccepteerd worden van crowdfunding komt ook de adoptie ervan door de traditionele financiële sector. Crowdfunding raakt onontwarbaar verbonden met de zonden van de financiële sector. Sceptici ontmaskeren crowdfunding als oude wijn in nieuwe zakken: ‘Crowdfunding is gewoon hetzelfde als bankieren, maar dan met minder regels.’ Wetgever en toezichthouders snellen op crowdfunding af om het met regels en protocollen te vierendelen.

Transformeert de manier waarop we financieren

Crowdfundingplatforms vallen om, een deel van de investeringen rendeert niet, gevallen van fraude worden ontdekt en het bancaire denken en reguleren krijgt steeds meer invloed. Toch houdt crowdfunding stand. Sterker nog: crowdfunding groeit verder en transformeert de manier waarop we financieren en investeren.

Naar mijn mening zijn twee zaken van belang voor de toekomst van crowdfunding. Het behouden van vertrouwen en het onderscheidende vermogen.

Behouden van vertrouwen

De economie draait om vertrouwen. Voor het succes van crowdfunding is het vertrouwen in de crowdfundingplatforms essentieel. Zij bepalen of hun systemen bestand zijn tegen hackers, fraude, witwassen en andere misstanden. Zij managen de verwachtingen van de investeerders. Snapt een investeerder de verhouding tussen risico en rendement? Door transparant te zijn stellen ze zich kwetsbaar op ten opzichte van hun omgeving.

Onderscheidend vermogen

Daarnaast is het van belang dat crowdfunding anders blijft dan andere financieringsvormen. Het moet investeerders blijven aantrekken die naast een passend rendement ook betrokkenheid voelen bij een project. Het kan hiermee een belangrijke maatschappelijke rol gaan spelen als verbindende factor tussen bedrijven en consumenten. Gebeurt dit niet, dan wordt crowdfunding een financieringsvorm als alle andere. Met de daarbij behorende cynische houding van de maatschappij.

Hoe kijk jij aan tegen de toekomst van crowdfunding?