DE BANK

Banken financieren voor ondernemers 85% van hun totale behoefte. Ze zijn hiermee dus veruit de grootste financier voor MKB’ers. De belangrijkste reden dat een bank een bedrijfsfinanciering aan je verstrekt is dat je onderpand kunt bieden. Als onderpand kunnen vooral je bedrijfspand of machines dienen. Ook is de bank de enige financier die je rood kan laten staan op je rekening. Deze vorm van financieren is populair, omdat je alleen rente betaalt als je de financieringsruimte ook echt gebruikt. Let op: je betaalt wel andere kosten!

LEASE

 Financieren met lease is het meest bekend van de lease auto. Maar je kunt nog veel meer financieren via lease. Denk aan bouwmachines, kopieerapparaten, meubilair, drukpersen, houtbewerkingsmachines, fitnessapparatuur etc. Alle roerende zaken binnen een bedrijf zijn te leasen. ´To lease´ betekent letterlijk huren. Je kunt een roerende zaak gebruiken, maar je wordt geen eigenaar. Dit noemen we tegenwoordig operational lease. De genoemde lease auto is een voorbeeld van operational lease. We kennen ook financial lease. Hierbij kun je de roerende zaak gebruiken én word je er eigenaar van. Het is een lening met als onderpand de roerende zaak. Vaak worden machines en apparatuur die onmisbaar zijn voor een bedrijf op deze wijze geleased. Het grootste voordeel van financieren voor ondernemers via lease is dat je hiermee het volledige aankoopbedrag kunt financieren.

DEBITEURENFINANCIERING (FACTORING)

Met debiteurenfinanciering krijg je een bedrijfsfinanciering op basis van de facturen die je hebt verstuurd. We kennen twee vormen van debiteurenfinanciering: American factoring en traditionele factoring. Bij American factoring verkoop je een individuele factuur aan de factormaatschappij. Deze neemt het risico dat je klant niet betaalt van je over en vraagt hier een percentage van de factuur voor. Je kunt zelf bepalen welke facturen je wel of niet laat financieren. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen bestaande klanten die tijdig betalen niet te laten financieren. En nieuwe klanten of klanten die traag betalen wel. Bij traditionele factoring krijg je een financiering op basis van al je facturen. Met een verzekering is het risico dat je klant niet betaalt afgedekt.  Financieren voor ondernemers in de vorm van factoring is het meest geschikt als je veel werkkapitaal nodig hebt of een sterke groei doormaakt.

WIL JE WETEN WELKE BEDRIJFSFINANCIERING BIJ JOU PAST?

DOWNLOAD GRATIS DE WHITEPAPER ‘WELKE FINANCIERING PAST BIJ MIJ?’

INFORMAL INVESTOR

Een informal investor, ook wel business angel genoemd, is een privé persoon die wil investeren in je bedrijf. Vaak is dit een geslaagde ex-ondernemer die niet alleen zijn geld, maar ook zijn ervaring en netwerk wil inzetten voor je bedrijf. Een informal investor investeert in een bedrijf in ruil voor een aandeel in het bedrijf. Kenmerkend is dat hij zich intensief met jouw onderneming bemoeit. Het is dus belangrijk dat je persoonlijk goed klikt met de investeerder. Een informal investor stapt vaak in bij een bedrijf dat zich nog in de start- of groeifase bevindt. Een informal investor is het meest geschikt als je zelf eigenschappen mist die nodig zijn om je bedrijf succesvol te maken. Het meest bekende voorbeeld is de ondernemer die een kei is in de technische kant van het product, maar moeite heeft om klanten te overtuigen het product te kopen.

PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ

Private equity of venture capitalists zijn andere benamingen voor participatiemaatschappijen. Net als een informal investor investeert een participatiemaatschappij in ruil voor aandelen en bemoeit die zich actief met je bedrijf. De verschillen zijn, dat het bij participatiemaatschappijen om grotere bedragen gaat en dat het professionele investeerders zijn. Zij investeren geld van anderen. Bijvoorbeeld van rijke families. Deze laatste worden ook wel family offices genoemd. Participatiemaatschappijen investeren vooral in bestaande ondernemingen die snel groeien, reorganiseren of verkocht worden.

REGIONALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJEN

Nederland kent 5 fondsen met als het stimuleren van de regionale economie. In Noord-Brabant kennen we bijvoorbeeld de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en in Limburg is de Limburgse Ontwikkelingsmaatschappij (LIOF) actief. Zij investeren publiek geld in MKB bedrijven in hun regio. Hun werkwijze lijkt veel op die van participatiemaatschappijen. De doelstelling van deze ontwikkelingsfondsen is niet alleen zakelijk maar ook politiek: het stimuleren van bedrijvigheid in de regio. Je kunt vooral terecht bij regionale ontwikkelingsmaatschappijen als je innovatieve plannen hebt of werkgelegenheid biedt aan veel werknemers.

CROWDFUNDING

Sinds 2011 is het in Nederland mogelijk om een onderneming via crowdfunding te laten financieren. Onder crowdfunding verstaan we dat je je onderneming laat financieren door vele kleine investeerders. Denk aan bedragen tussen € 100,- en € 1.000,-. Investeerders ontvangen als tegenprestatie rente en op termijn hun geld terug. Dit gebeurt via zogenaamde crowdfundingplatforms. Je stuurt je financieringsaanvraag naar een platform. Deze beoordeelt of de aanvraag kans van slagen heeft. Dan zetten zij de aanvraag op de website en kunnen investeerders geld storten. De belangrijkste reden om deze vorm te kiezen is dat je met je investeerders meteen klanten en ambassadeurs hebt. Per slot van rekening zijn zij erbij gebaat dat het goed gaat met je bedrijf! Meer informatie over crowdfunding vind je op www.decrowdfundingadviseur.nl

KREDIETUNIES

Een kredietunie is een samenwerking van ondernemers binnen een branche of regio. Leden leggen geld in dat de kredietunie uitleent aan leden die financiering nodig hebben. Krediet gevende leden fungeren naast kredietverstrekker ook als coach voor collega-ondernemers. Bijzonder is, dat een kredietunie geen winstoogmerk heeft. De kracht van kredietunies is dat ondernemers elkaar en elkaars branche goed kennen. Hierdoor kunnen ze de risico’s goed inschatten. Nog niet elke branche of regio kent een kredietunie. Een financiering via een kredietunie is vooral passend als je hier ook coaching of begeleiding bij kunt gebruiken.

MICROFINANCIERING

De term microfinanciering is misleidend. Het suggereert dat het alleen maar om zeer kleine financieringen gaat. Maar tegenwoordig verstrekken deze financiers leningen tot wel € 250.000,-.  Financieringen tot € 250.000,- zijn nauwelijks rendabel te maken doordat de opbrengsten niet opwegen tegen de beheers- en behandelkosten. Deze microfinanciers proberen via automatisering, grote volumes of op non profit basis het krijgen van een kleine financiering toch mogelijk voor je te maken.

TIJDELIJKE FINANCIERINGEN

Deze financiers verstrekken alleen kortlopende financieringen. Ze verstrekken financieringen om je de ruimte te geven een kans te pakken. Deze vorm van financieren wordt daarom ook wel ‘opportunity finance’ (kansen financiering) genoemd. Voorbeelden hiervan zijn: de voorjaarscollectie inkopen en deze terugbetalen uit je PIN betalingen. Een incidenteel grote partij inkopen die je weer snel kunt doorverkopen, waarmee je de financiering weer aflost. Onroerend goed kopen met als doel deze te verbouwen en weer door te verkopen.

BEURS VOOR MKB BEDRIJVEN

Naar de beurs gaan was tot voor kort alleen weggelegd voor zeer grote bedrijven. Het is echter nu ook mogelijk om als MKB bedrijf een beursnotering te krijgen. Via een digitaal platform is het voor het publiek mogelijk om rechtstreeks aandelen of obligaties in je bedrijf te kopen. Deze vorm van financieren past vooral als je een brede maatschappelijke profilering zoekt en een groot bedrag nodig hebt.